Natural wine si dead!

Naturální víno se objevilo jako odpověď na industriální, unifikované a chemizované vinné nápoje 90. let.

Manifest naturálního vína

Natural wine si dead!

zkouška KATRIN LAUTNER, Rakousko, Mittleburgenland

Představit vinaře. Kde. Co. Jak. Proč. V čem je vinař výjimečný. 250 znaků, které donutí číst dál.

 

 

 

Místo tohoto textu vložte Spodní popis / Spodní popis + benefity, nebo jej smažte

 

 

 

Poslechněte si o tomto víně více.

D

 

 

 

 etaily o vinařs

 

 

 

 tví, vinici i víně.

 

Naturální víno se objevilo jako odpověď na industriální, unifikované a chemizované vinné nápoje 90. let. Jeho zastánci navraceli víno, tento královský zemědělský produkt tam, kam patří - na zem, zpět k půdě. K uvědomění si toho, že réva je zemědělská plodina, jejíž vhodnou kultivací vracíme přírodě její rozmanitost a krajině členitost a pestrost. To nabývá na významu především v postkomunistických zemích, kde byla krajina zdevastována kolektivizací a urputnou chemizací posledních 60-ti let.

 

blog-test-2

Naturální víno přineslo čerstvý a osvěžující vítr do velkého světa vína. Člověk pohybující se v téhle branži se nemůže ubránit dojmu, že je členem nějaké velké celosvětové rodiny, vyznávající stejné hodnoty. Pití kvalitního vína už není jen pro vyvolené, ale je i politickým aktem, zdůrazňujícím udržitelnost a přirozený růst.

Rozumět vínu se najednou stalo o mnoho jednodušší a nezáleží tolik na znalostech či zkušenostech. Hlavním atributem naturálních vín je emoce, kterou ve vás dané víno vyvolává. Emoce a příběh s ní spojený. Příběh nikoliv jako vymyšlená marketingová pohádka, ale jako dohledatelnost původu a autentičnosti. Ačkoliv naturální víno tvoří jen zanedbatelnou část vinařského trhu, dokázaly jeho principy ovlivnit značnou část hlavního proudu. To vše je potřeba přičíst naturálním vínům k duhu.

Naturální víno je mrtvé do té doby, než budou schváleny kvalitní zákonné normy, které jasně stanoví, co tento termín znamená. Jenom tak bude možné označení naturální víno demokratizovat, zamezit jeho zneužití a umožnit používat toto spojení komukoliv, kdo splní patřičné podmínky.