Pet - nat

Termín pét - nat je zkrácenina francouzského termínu Pétillant Naturel - přírodně perlivé. Jak již novela vyhlášky vyhlášky definuje, jde o šumivé víno vytvořené pomocí primárního kvašení v lahvi.

 

 

Pétillant naturel. Znovunalezené bubliny.

 

Nejprve trocha legislativy 15. října 2023 vstoupila v platnost novela vyhlášky 88/2017 Sb., ta řeší právě různé nové kategorie vín. Po dlouhých letech v ilegalitě se termín Pet - Nat legalizuje. Toto označení lze v České Republice uvádět na etikety lahví.

Šumivé nebo perlivé víno s chráněným zeměpisným označením (...) původem z České republiky, lze označit výrazem „pétillant naturel", případně „pét nat", případně „PET NAT", pokud je proces primárního kvašení dokončen v lahvi bez přídavku tirážního likéru. Drobné odchylky ve vzhledu jsou povoleny, a to s ohledem k deklarované technologii.

Termín pét - nat je zkrácenina francouzského termínu Pétillant Naturel - přírodně perlivé. Jak již novela vyhlášky vyhlášky definuje, jde o šumivé víno vytvořené pomocí primárního kvašení v lahvi.

 

Jak na to?

 

Metoda výroby pét - natu je velmi jednoduchá. Vinař si většinou vytipuje hrozny na výrobu tohoto vína již před sklizní. Chce totiž sklidit hrozny s co nejlepší kyselinou. Často se tak hrozny na pét - nat sbírají jako ty úplně první. Vylisovaný mošt, který může být i macerovaný kvasí většinou v nerezové či dřevěném sudu. Při dokvášení vinař víno nalahvuje a uzavře korunkovým uzávěrem. Dokvášení probíhá v láhvi. Kvasinky zpracují zbytkový cukr a vytváří oxid uhličitý. Výrobce musí být opatrný v tom, kdy kvasící mošt do láhve dává. Pokud by ho tam bylo příliš může se v láhvi vytvořit přílišný tlak, láhve by pak mohli explodovat. 

Po dokvašení, zpravidla koncem jara je víno připraveno k prodeji a letnímu popíjení. 

V poslední době většina producentů své vína stylu pét - nat odstřelují. Odstřelení (tzv. dégorgement) je úkon, kdy vinař nejdříve umístí láhve hrdlem dolů do speciálních stojanů (tzv. pupitr). Kaly se tak postupným otáčením lahve dostanou až do ústí hrdla. Vinař pak lahve odstřelí pomocí degoržovacího klíče. Doleje ho stejným vínem a znovu uzavře korunkovým uzávěrem. 

 

Krása tohoto typu vína spočívá právě ve své přirozenosti. 

 

Ačkoliv svoji popularitu začali pét - naty získávat po roce 2010, jsou ve vinném světě již dlouho. Byla to první metoda výroby šumivého vína již od 16. století. Po čase byla tato metoda nahrazena sofistikovanější, ale i časově a finančně náročnější metodou sekundární fermentace. 

Svoji oblibu si pét-nat znovuvydobyl se vzrůstající popularitou vína naturálního. Díky své jednodušší výrobě je totiž možné popíjet živé, čerstvé, křupavé bubliny za část ceny sekundárně kvašených sektů, případně champangského.